Sofie Kestens relatiecoaching | EFT, gevestigd aan Groenedijk 35, 3544AB, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.sofiekestens.nl
Groenedijk 35, 3544AB, Utrecht
0644157945
Sofie Kestens is de Functionaris Gegevensbescherming van Sofie Kestens relatiecoaching | EFT zij is te bereiken via sofiekestens@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sofie Kestens relatiecoaching | EFT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer – E-mailadres

 

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Sofie Kestens relatiecoaching | EFT verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Alle informatie die ik verzamel gebruiken ik als doel om:

– Je te kunnen bellen of mailen

– Je te kunnen factureren.

– Je deugdelijk te kunnen adviseren en therapie te kunnen geven. – Dossier vorming bij te houden.

– Om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sofie Kestens relatiecoaching | EFT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, worden je persoonsgegevens in het kader van de fiscale bewaarplicht zeven jaar lang bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sofie Kestens relatiecoaching | EFT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sofiekestens@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sofie Kestens relatiecoaching | EFT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Sofie Kestens relatiecoaching | EFT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sofie Kestens relatiecoaching | EFT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sofie via sofiekestens@gmail.com

Translate